Kontakt
Udio
Coachfinder
Kontakt
Udio
Shop
Na početak stranice

wingwave-grupa

Ova edukacija ovlašćuje sudionike da se koriste nazivom metode u komunikaciji sa svojim coaching-klijentima klijentima kao i da postanu dio wingwave-grupe. U cijenu edukacije već je uključena opcija članstva za tekuću kalendarsku godinu (za termine edukacije u listopadu članstvo se računa I za sljedeću godinu). Članstvo se automatski produžuje na godišnjoj razini ako ga sudionik edukacije na vrijeme ne otkaže.

Pogodnosti wingwave-grupe

  • Navođenje adrese na homepageu www.wingwave.com uključujući coach-profil) s linkom na vlastiti homepage i vlastitu mail-adresu.
  • Sudjelovanje na godišnjoj međunarodnoj konferenciji za kratkoročni coaching po sniženoj cijeni i/ili preuzimanje svih do toga trena dostupnih skripti s konferencije. 
  • Korištenje internoga coach-područja na wingwave-homepageu s opsežnim korisnim materijalom i brojnim Powerpoint‑prezentacijama na različitim jezicima.
  • Individualizirani pečat grupe za upotrebu za vlastiti homepage. Time wingwave-coach pokazuje svojim klijentima da se kontinuirano usavršava.   
  • Posebni uvjeti za kupovinu wingwave–CD-ova i DVD-ova, sudjelovanje u partnerskom trgovinskom programu u  Internetshopu www.wingwave-shop.com (afilijacijski program).
  • Mogućnost kupovine reklamnog materijala s vlastitim pečatnim poljem.