Contact
Aandeel

Wat is wingwave-Coaching?

De wingwave-methode is een bijzonder effektieve emotie-coachingsmethode, die merkbaar en snel stress reduceert en creativiteit, mentale alertheid en stabiliteit in conflictsituaties verhoogt.Dit effekt van krachtervaring wordt bereikt door een schijnbaar eenvoudige basis-interventie: Het opwekken van » wakkere « REM-fasen (Rapid Eye Movement), die wij mensen gewoonlijk alleen tijdens onze nachtelijke droomslaap doorlopen.Veroorzakers van stress – zoals gedachten of specifieke situaties – worden door de wakkere REM-fases op het lymbische niveau – dus in het emotiecentrum van het brein – gereguleerd. Vanwege haar stabiliserende en ook prestatieverhogende werking wordt de methode op vele gebieden ingezet: in het zakenleven en tegelijkertijd door artiesten, sportlui, door tandartsen voor hun angstpatiënten, voor scholieren, studenten en mensen in opleiding.