Contact
Share

Co oznacza wingwave?

Osiagnąć sukces za pomocą metody Wingwave

Wingwave to coaching wydajnościowy i emocjonalny, który już po kilku sesjach w zauważalny i szybki sposób prowadzi osobę do zneutralizowania stresu wydajnościowego oraz zwiększenia kreatywności, sprawności umysłowej i stabilności w sytuacjach konfliktowych. Ten efekt uzyskuje się poprzez pozornie prostą podstawową interwencję: tworzenie „pobudzających” faz REM (Rapid Eye Movement), przez które my, ludzie, przechodzimy tylko podczas nocnego snu. Trener kieruje wzrok swojego podopiecznego szybkimi ruchami dłoni poziomo w jedną i drugą stronę. Jak wynika z badań mózgu, ruchy czuwających oczu - w przeciwieństwie do nieruchomego wzroku - wywołują wyraźne reakcje odprężające w różnych obszarach mózgu, np. w korzystny sposób uaktywnia korę przedczołową w mózgu. Ruch oczu jest zatem skutecznym wyzwalaczem pozytywnych „fal”.

Alternatywną metodą do ruchu oczu jest wytwarzanie obustronnych dzwięków lub lekkie stukania zwanymi „tappingiem”.

Za pomoca testu Myostatik– szczegółowo zbadanym instrumentem analizy pracy mięśni -  ustala się w pierwszej kolejności temat, a następnie sprawdza się  skuteczność interwencji.

Obszary zastosowań i zakres coachingu

Coaching Wingwave znajduje zastosowanie w biznesie, sporcie wyczynowym, edukacji i dydaktyce, zdrowiu oraz w kręgach artystycznych. Metoda ta jest często łączona z innymi sprawdzonymi technikami coachingowymi. Trenerzy wielokrotnie wykorzystują coaching Wingwave jako moduł w swoim zakresie działania. W metodzie Wingwave również uzgadnia się cele, prowadzi dyskusje i bada osiagniecie sukcesu. Jednak nie nastepuje tutaj żaden „darmowy coaching” (coaching próbny). Zamiast tego w internecie jest duża dostepność filmów telewizyjnych i wideo, które ilustrują tę metodę i zakres jej działania.

Międzynarodowa dystrybucja i akwiza trenerów

Kilka tysięcy trenerów stosuje obecnie metodę Wingwave w ponad 40 krajach na całym świecie. Adresy trenerów Wingwave, którzy co roku szkolą się w tej metodzie możesz znaleźć w wyszukiwarce trenerów.

wingwave odnosi się do następujących obszarów coachingu:

  1. Regulacja stresu wydajnościowego (PSI = Performance Stress Imprinting) Skuteczna neutralizacja stresu np. w przypadku napięć miedzyludzkich w zespole lub z klientami, stresu punktowego, problemów w drodze do osiagnięcia celu, strachu przed lataniem samolotem lub stresu fizycznego, np. braku snu. Szybka stabilizacja wewnętrznej równowagi sprawi, że poczujesz się pełen energii, spokojny i silny w konflikcie.
  2. Coaching własnych zasobów Tutaj pracujemy nad zwiększaniem kreatywności, coachingiem własnego wizerunku, przekonującą charyzma, pozytywną motywacja własnej osoby, wzmacnianiem wewnętrznego ja, wizualizacją celów i mentalnym przygotowaniu do osiągnięcia najlepszych wyników - takich jak ważna prezentacja lub zawody sportowe (coaching in-vivo)
  3. Coaching Belief (przekonanie) Osba uświadamia sobie w raz z trenerem przekonania, które ograniczają jej wydajność i przekształca jej w możliwości wlasnej osoby. Szczególnie ważne jest tutaj znalezienie tzw. „pułapek euforii” w wlasnych doświadczeniach, które w dłuższej perspektywie mogą spowodować, że świat wewnętrzny osoby będzie zbyt „chwiejny”. Celem jest osiągniecie stabilności emocjonalnej i zakotwiczenie osobistych przekonań, które pomogą wytrzymać intensywny psychiczny stres.

Elementy metody Wingwave

Coaching Wingwave jest procesem chronionym. Łączymy tutaj:

• Naprzemienna, obustronna stymulacja mózgu

np.aktywne fazy REM (Rapid Eye Movement), obustronne impulsy dotykowe lub słuchowe

• Coaching neurolingwistyczny

Język jest używany jako tzw. „kompas”mózgu na drodze do celu

• Test Myostatik

test mięśniowy do ukierunkowanego planowania zoptymalizowanych procesów coachingowych