Contact
Share

Treść szkolenia

Certyfikat ISO 29993

Dzięki certyfikatowi ISO 29993 szkolenie wingwave jest usługą edukacyjną przetestowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Uczestnicy szkolenia mogą również reklamować się z tym zdaniem.

Uczestnicy

Czterodniowe szkolenie wingwave-coach skierowane jest do profesjonalnych trenerów, terapeutów i coachów. Jest to dodatkowy moduł do ukończonego szkolenia z NLP, psychologii komunikacji, psychoterapii lub porównywalnych kwalifikacji.

Szkolenie wingwave nie jest terapią ani nie może zastąpić takiej terapii, ale profesjonalną samoświadomością i dalszym szkoleniem. Udział w kursie wymaga normalnej odporności psychicznej i fizycznej.

Zawartość

Treść szkolenia odnosi się do metody wingwave opisanej w książce autorstwa dyplomowanych psychologów i twórców metody Cory Besser-Siegmund i Harry'ego Siegmunda: „wingwave-Coaching: Wie der Flügelschlag eines Schmetterlings - EMDR im Coaching“ (2015 - 3. Auflage) oraz na tej stronie internetowej pod nagłówkiem „Coaching“.

Liczba uczestników szkolenia edukacyjnego jest ograniczona do 12 uczestników na jednego wingwave-Trainer (maksymalnie 24 uczestników). Zamiast zespołu trenerów, pojedynczy trener może również oferować wsparcie w nauce przez przeszkolonych wingwave-Coaches, w którym to przypadku obecność drugiego trenera jest zastępowana przez co najmniej dwóch wspierających wingwave-Coaches.